Zobowiązania

W duchu odpowiedzialności za działalność misyjną Kościoła, członkowie Bractwa św. Jozafata pragną wspierać misje wschodnie zmartwychwstańców. Członkowie Bractwa zobowiązują się do:

 

1. codziennej modlitwy w intencji misji wschodnich zmartwychwstańców oraz w intencji ewangelizacji Bułgarii i Ukrainy,

2. uczestniczenia (według możliwości) w spotkaniach Bractwa [druga niedziela miesiąca, parafia Zmartwychwstania Pańskiego (Kraków, ul. Szkolna 4) – Msza św. o godz. 18.00],

3. w święto patronalne (12 listopada – wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza) uczestniczyć we Mszy świętej i ofiarować ją w intencjach Bractwa,

4. wspierania materialnego misji wschodnich zmartwychwstańców (dobrowolna ofiara, którą można przesłać na specjalne konto misyjne – podane w stopce).


Aktualności i ogłoszenia
Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz byc informowany o spotkaniach i wydarzeniach zostaw nam swój adres e-mail